Тема: відтворення суму козака за Вкраїною рідною напередодні від’їзду його до Московщини.

Ідея: уславлення вірності козака своєму військовому обов’язку, його патріотизму, засудження війни як антилюдського, антигуманного явища.

Жанр: суспільно-побутова пісня.

Основні образи пісні: Явір, вода, кінь, калина, вітер, пташка.

Художні  засоби: Паралелізм – паралельне  зображення  образів  людей  з   явищами  природи:  козак – явір,  калиноньку  їсти – приносити  од  родоньку  вісті. Епітети: явір  зелененький,  козак  молоденький. Зменшено-пестливі слова: серденько, вороненький, козаченьку. Метафори: «Стоїть явір», «явір... в воду похилився», «вода корінь миє», «...серденько ниє». Звертання: «Не хилися, явороньку...», «Не журися, козаченьку...»; Риторичні оклики: «Не хилися, явороньку, Ще ти зелененький!»; «Не журися, козаченьку, Ще ти молоденький!».

Про що пісня: козаки воювали і проти російського царя, і в складі його війська проти іноземних загарбників чи, навпаки, брали участь у завойовницьких походах самодержця. У будь-якому випадку це трагедія, бо людина змушена замість мирної праці воювати, замість побудови – руйнувати й гинути на чужині. Козак висловлює жаль  з  приводу того, що доводиться їхати на   чужину й   гинути там.

Які почуття викликає у вас пісня "Стоїть явір над водою": Ця пісня викликає почуття великої пошани до наших славних предків – козаків.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)