Тема: зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні і під час реформи 1861 року.

Ідея: викриття й заперечення філософії «розбишацької правди».

Головна думка: розкриття всієї складності соціальних причин, що породили стихійного протестанта, визначили характер гнівного бунтаря і месника за кривди, які зазнає народ від зграї гнобителів. Звучить ідея нищення людей (кращих), які стають жертвами соціальної несправедливості — «пропащою силою» (друга назва роману). У романі викрито залишки кріпацтва, показано цілковиту безправність селянства й тяжке, безправне життя бідноти в місті.

Жанр: соціально-психологічний роман 

Композиція, сюжет: сюжет роману розгортається у двох площинах. Перший — зображення картин життя і боротьби головного героя — Чіпки. Другий — змалювання життя Максима, солдатчини, морального занепаду героя.
Роман складається з чотирьох частин (30 розділів), тематику яких можна окреслити таким чином:

 1. Дитинство і юність Чіпки.
 2. Сторічна історія села Піски.
 3. Складна доля селянина-бунтаря.
 4. Трагедія Чіпки.

Проблематика роману: центральна проблема — проблема «пропащої сили».
1) Народна мораль.
2) Батьки і діти.
3) Добро і зло.
4) Земля і достаток.
5) Кріпацька неволя.
6) «Пропаща сила».
7) Становище жінки в сім'ї.
8) Любов і сімейне щастя.

Сюжетні лінії роману: у романі є основні та другорядні сюжетні лінії.
Основні сюжетні лінії:

 1. Рід та життя Чіпки.
 2. Рід та життєвий шлях Максима Гудзя.
 3. Історія життя Грицька та Христі.
 4. Життєпис панів Польських, історія села Піски.

Другорядні сюжетні лінії

 1. Мотря Жуківна (матір Чіпки).
 2. Іван Вареник (батько Чіпки).
 3. Явдошка.
 4. Василь, Прохір.
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)