Тема: показавши в романі одну з драматичних ситуацій у процесах руйнування державнотворчих досягнень Б. Хмельницького, письменник з позицій реаліста аналізує причини занепаду, розкриває ті чинники, які роздирали Україну, знекровлювали народ, перетворювали край у Велику Руїну, і намагається вказати ті сили, які на його думку, спроможні були здійснювати державно-політичне будівництво, зміцнювати суспільний лад.

Проблематика: зрадництво, продажність верхівки, владолюбство і протиставлення їм вірності своєму обов’язку, відданості рідній землі та народу України; проблема людського щастя: батьки і діти, кохання і щастя людське; проблема і роль державного діяча.

Сюжетна лінія роману -  історична (розвиток суспільних подій, пов’язаних з Чорною радою), любовна (історія кохання).

Ідея роману: підвести своїх сучасників і наступні покоління до висновків про необхідність національної злагоди українців, до усвідомлення того, що провідною силою для розумної організації українського суспільства є його культурна, освічена, політично свідома, здатна до мудрого державотворення частина. Автор наштовхує на роздуми над питаннями про розумну організацію суспільного ладу, про оптимальну форму влади.

Жанр: соціально-історичний романом.

Джерела роману: козацькі літописи,зокрема Літопис Самовидця (який, до речі, саме Куліш першим дослідив і видав) та Грабянки; народні історичні пісні і перекази, думи; "Історія русів" та інші праці українських,польських і російських істориків.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)