Аналіз поеми "Остання ніч", М. Старицький:

Тема: зображення національно-визвольної боротьби українців із польськими поневолювачами; розповідь про тих, хто за­ради рідного краю гине, не зраджуючи народу і дотримуючись наданій клятві йому на вірність.

Ідея: засудження підступності, жорстокості заради особистих привілеїв (інстигатор); утвердження віри в невичерпні можли­вості людського духу, високих моральних ідеалів, краще май­бутнє України.

Основна думка: ".О х , любий край, дорожчий ти за все." Мине ніч, стратять героя, але той, хто прийме мученицьку смерть за рідний край, безсмертний.

Жанр: драматична поема на історичну тему.

Сюжет: події у творі розвиваються швидко і напружено. У межах двох картин, перша з яких містить десять невеликих яв, а друга — чо­тирнадцять, розгортається все коротке й яскраве життя Степана Братковського. Конфлікт драми надзвичайно гострий. Для всього твору характерна емоційність: картини ніжного ліризму контрастно змінюються картинами смертельної туги й піднесеної героїки.

Композиція: експозиція: розповідь про причини ув’язнення С. Братков-ського, умови, у яких він перебував у тюрмі. зав’язка: звернення інстигатора до ув’язненого з пропозицією зрадити народ і таким чином здобути для себе волю. кульмінація: обирання героєм для себе смерті ніж шлях зрадництва; благословення матері: А смерть твоя скріпить ряди рясні, / Й замає стяг братерства, правди, в о л і. / Засни ж, спо­чинь,— ти потрудивсь доволі. розв’язка: з’явлення катів до місця ув’язнення С. Братковського аби виконати вирок суду — стратити повстанця.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)