Тема твору: зображення осінніх перетворень у природі.

Головна думка твору:  оспівування краси осінніх перетворень.

Основна думка: кожна пора по-своєму чарівна. 

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Тематика: пейзажна лірика.

Художні засоби.

Епітети: «палітрою пишною», «красою розкішною», «роси сріблисті», «шати барвисті», «ніжно сміється», «цілунками переливними», «срібно-блакитне повітря», «ніжні пісні тиходзвонні». 

Метафора: «грає цілунками», «розсипа вона роси сріблисті».

Персоніфікація:  «осінь … кружляє, тумани розливає, ліс одягає, обливає, сміється».

Оклики: «Ніжні осінні пісні тиходзвонні!»

Перелічення:  «Фарби рожеві, злотисті, червоні».

Порівняння: осінь-маляр із палітрою пишною.

Алітерація: «Там розсипа вона роси сріблисті», «Ніжні осінні пісні тиходзвонні». 

Неологізми: тиходзвонні.

Кількість строф – чотири.

Вид строфи: тривірш (терцет).

Віршований розмір: чотиристопний дактиль: чотиристопний  - у рядку повних чотири стопи,  закономірність – наголошений склад чергується з двома ненаголошеними.

Рими:  пишною – розкішною, кружляє – розливає,  сріблисті – барвисті, дивними – переливними, вітру – повітря, червоні – тиходзвонні.

Зорові образи: палітра, небо, роса, ліс, туман.

Слухові образи: сміється, пісня.

Образи кольорів: сріблистий, барвистий, рожевий, злотистий, червоний, срібно-блакитний. 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)