Аналіз комедія "Сон", Шевченко: твір складається з трьох епізодів, у яких зображено Україну, Сибір і Петербург. Усі три картини об’єднані однією революційно-патріотичною ідеєю боротьби проти царату, ідеєю палкої любові поета до матері України, її пригнобленого народу.

Епізоди: у якому зображено Україну, починається чудовим пейзажем — "Дивлюся, аж світає". Картини життя народу в цьому «раю» є разючим контрастом до краси природи: "Он глянь, — у тім раї... латану свитину з каліки знімають..." Викриваючи кріпосницький визиск, зневажання честі жінки, автор обстоює революційне знесення кріпацтва: "Чи дов­го ще на сім світі катам панувати?" Поет вірить у силу народно-революційного руху, але він покладає сподівання не тільки на селянський рух. Він розумів, що потрібні сили, які збудять народ, а для цього треба нести в маси революційно-визвольні ідеї. Не випадково з України поет у сні переноситься до Сибіру.
Другий епізод поеми побудований на літературних враженнях, на розповідях близьких авторові людей про Сибір як місце заслання політичних борців за щастя і долю народу.
Третя картина присвячена Петербургу. У самого Шевченка до цього міста було двоїсте ставлення. Він любив його як великий культурний центр, осередок передових ідей і водночас ненавидів як столицю монархії, оплот самодержавства. Шевченко із спів­чуттям ставиться до трудящих столиці: "Уже вбогі ворушились, на труд поспішали..."

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)