Тема: заклик до українського народу звільнитися від кайданів самодержавства, боротися за вільне життя, відстоювати інтереси простого люду.

Ідея: народної селянської революції: "...вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте". "Заповіт" був узагальненням прагнень і сподівань народних мас, уже освітлених першими проблисками революційно-демократичної свідомості.

Жанр: громадянська лірика, вірш-заповіт.

За формою своєю «Заповіт» — монолог ліричного героя. Він складається з шести строф, котрі об’єднані попарно й тому утворюють ніби три ступені, три градації, кожна з яких має свою окрему провідну думку, свій ритм і свою інтонацію. У той час всі вони об’єднані в одну гармонійну цілість.

Художні засоби "Заповіт":
Епітети: «степу широкого», «Вкраїні милій», «лани широкополі», «синє море», «вражою злою кров’ю», «сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій», «незлим тихим словом».
Метафори: «кров'ю волю окропіте», «понесе з України у ... море кров ворожу», «все покину і полину до самого Бога молитися», «в сім'ї...  новій не забудьте пом'янути незлим... словом».
Метонімія: український народ – «сім’я», Дніпро – «ревучий».

Римо-ритмічні особливості вірша "Заповіт":

Строфа не виділяється, хоча логічно можна визначити 3 строфи по 8 рядків. Стопа двоскладова, бо бачимо і хорей (він забезпечує напруженість), і ямб (він сприяє ритмічній розповіді, динаміці). Зустрічається і пірихій, який  створює ефект уповільнення ритму звучання вірша. Рима жіноча, тому що наголос падає на передостанній склад, це сприяє перспективі, адже думка незавершена. У вірші спостерігається внутрішня рима («і лани, і гори»; «покину і полину», «поховайте та вставайте», «незлим тихим словом»).

Образи - символи: Могила - символ волелюбності, слави, героїчної історії народу; це прикмета пейзажу Наддніпрянщини, а тому бути похованим у одній з могил сприймається як вияв найвищої слави. Дніпро - символ величі, могутності пригнобленого народу, але нескореного, його революційної енергії. Степ, лани - символ розкутої, вільної поведінки українців. Кайдани  -  символ  тоталітарного  режиму. Кров - символ, що виражає войовничість українців. Сім'я - символ нового, вільного способу життя української нації. Бог - найвища сила, яка визначає долю народу.

Послання спрямоване проти кріпосників, які не чули, не хотіли чути плачу народного: "Оглухли, не чують; ...правдою торгують. І Господа зневажають, — людей запрягають в тяжкі ярма". Шевченко не просить, а вимагає від панів, щоб вони схаменулися, і розгортає перед ними картину народної, селянської революції: "Схаменіться! Будьте люде, бо лихо вам буде. Роз­куються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших..." Поет звертається до освічених дворян: "Обніміте ж, брати мої, найменшого брата!".

Усе послання своїм вістрям спрямоване в сучасність, але автор загострює увагу й на став­ленні до минулого.

4.0833333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.08 (6 Votes)