Ліна Костенко заговорила в поезії власною, тільки їй притаманною мовою. Її твори, кожен з котрих унікальний по-своєму, довели,
що українській ментальності, окрім емоційності й ліризму, притаманні прагнення чину, воля й інтелект, бо саме вони становлять основу її художньої образності.

Автор любить свого героя - Клімко, переконливо змальовуючи чистий світ дитячої душі, якій органічно притаманна потреба жити  за законами справедливості, чуйності, доброти.

„Найдорожчою темою, а отже й ідеалом, для мене завжди були і залишаться доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших проявах...”,  - сказав в одному своєму інтерв’ю Григір Тютюнник.

Климко рано став дорослим не лише від болю й страху, а й від почуття відповідальності – і за себе, і за інших, завдяки товариській солідарності, яка за окупації виявляється зовсім не так, як у мирних дитячих заняттях.

Вступ (експозиція) — палке слово автора про героїчну історію народу, про його нескорений вільнолюбний дух. Події відбуваються в той період, коли козацтво було знищене, а селянство українських земель було закріпачене

Образ та характеристика героїні повісті "Дорогою ціною", Коцюбинського - Соломії :

1. Соломія — яскравий, багатогранний, глибокий образ української літератури.

Образ головного героя повісті "Дорогою ціною", Коцюбинського Остапа Мандрики:

1. Остап Мандрика — головний герой повісті "Дорогою ціною".

З назви повісті Михайла Коцюбинського "Дорогою ціною", видно що головні герої заплатили найвищу ціну за волю, за бажання щасливо жити – ціну життя. Однак своїм коханням вони довели, що щирість та самовідданість здатні подарувати людині хоча б невеликі, але такі бажані краплини щастя, дати сили для боротьби. Їхнє почуття увійшло у вічність, стало основою моральної стійкості особистості.